E18 Mysen – Ørje

Vi startet høsten 2012 opp med en stor knusejobb i Østfold.
Vi har underentreprise for Carl C. Fon AS på all knusing av stein til anlegget som skal være ferdig i 2014. 

E18 Mysen - Ørje   Østfold