Bildegalleri

Fotograf: Vegard Breie


Historiske bilder

På 60-tallet kjøpte Oddvar Øygard en Gråtass og startet opp med nydyrking. Etter hvert som oppdragene økte, kjøpte han en bulldozer. Mot slutten av 60-tallet overtok Oddvar en tunneltipp på Ål etter kraftutbyggingen og investerte i tillegg i hjullaster og knuseverk. Da kraftubyggingen startet opp i Aurland rundt 1970 ble han forespurt om å være med, og flere knuseverk ble kjøpt.

Noen utvalgte bilder fra vår historie:
(Flere bilder vil legges ut etterhvert)