Videogalleri

Oddvar Øygard kjøpte på 60-tallet gråtass og startet opp med nydyrking, etter hvert som oppdragene økte kjøpte han bulldozer. Mot slutten av 60-tallet overtok Oddvar en tunneltipp på Ål etter kraftutbyggingen og kjøpte hjullaster og knuseverk. Da kraftubyggingen startet opp i Aurland rundt 1970 ble han forespurt om å være med og flere knuseverk ble kjøpt.

Videogalleri:

  • Oddvar Øygard AS
    8mm film fra anleggsarbeid på Ål og kraftutbygginga mellom Hol og Aurland. Som et resultat av denne utbygginga kom senere fylkesveg 50. Opptaket er gjort av Oddvar Øygard i tidsrommet 1970 til 1974.