Anleggsmaskiner

Graverne kan utstyres med pigghammere på 4 til 6 tonn i tillegg til annet relevant utstyr.

CAT 980 K CAT 980 K

    CAT966M CAT 966M
Volvo G180H Volvo L180H (2 stk)
  CAT330FL CAT330FL

CAT 966G CAT 966G

   CAT336E  CAT 336E
CAT 972H

  CAT352FL

 Cat 980 K CAT 980 K II

  CAT349E CAT 349E

 Cat 972K CAT 972 K     Cat 345 DL  Cat 345 DL
 
Cat 972M CAT 972M
   CAt 336E HDHW CAT 336 ELHW
 
Volvo A35 Volvo A35 (2 stk)      

 

 

Anleggsmaskiner. Historiske bilder: