Miljøhensyn, bærekraftig utvikling

Sand og grus er begrensede ressurser som ofte settes opp mot miljø og verdier knyttet til natur.

Pukk og grus er en viktig ressurs i samfunnet. Massene blir blant annet brukt til veibygging, asfaltproduksjon, betong og jernbane, grus på veien, grøfter og fotballbaner. Husene våre står på pukk og rundt murene er det pukk, til og med i sandkassene og under lekestativ er det masser som har blitt lastet, siktet og transportert med lastebil. Hver innbygger bruker ca 14 tonn med grus/pukk hvert år.
Vi ønsker å ta vare på miljøet ved å sikre naturen rundt våre pukkverk. Dette er bærekraftig utvikling da vi jobber med mål om at våre uttak i naturen skal ha minst mulig miljøpåvirkning i området vi opererer i. Det innebærer at berørte områder skal kunne brukes som vanlig etter våre inngrep.
Vår drift skal ikke være til risiko for noen, verken før, under eller etter uttak. I tillegg ønsker vi å kartlegge og utvikle området i forhold til fremtidig ressursforvaltning. Oddvar Øygard AS slutter seg til filosofien om livssyklus for produkter og uttak. På foretningsmessig basis ønsker vi å bidra aktivt til større gjenbruk, gjenvinning og forsvarlig deponering.