Oversikt av Masse / fraksjoner

 • Subus, fin

  Subus, fin

  Bruksområde: Finavretting til belegningsstein, fotball- og lekeplasser, veigrus, strøgrus og asfaltproduksjon.

  • Fraksjon: 0-4mm
  • Egenvekt: 1,4t.
 • Grus, fin

  Grus, fin

  Bruksområde: Veigrus, avretting for fotball- og lekeplasser.

  • Fraksjon: 0-8mm
  • Egenvekt: 1,6t.
 • Grus

  Grus

  Bruksområde: Veigrus og avretting.

  • Fraksjon: 0-16mm
  • Egenvekt: 1,61t.
 • Bærelag

  Bærelag

  Bruksområde: Bærelag til veier og plasser før asfaltering, samt ved avretting. Gruslag der veien er ujevn og bløt.

  • Fraksjon: 0-32mm
  • Egenvekt: 1,61t.
 • Singel, fin

  Singel, fin

  Bruksområde: Strøsingel på is, finavretting, overflate på veier i parkanlegg, innkjørsler og hage, asfaltproduksjon.

  • Fraksjon: 4-8mm
  • Egenvekt: 1,24t.
 • Hagesingel

  Hagesingel

  Bruksområde: Overflate i parkanlegg, innkjørsler og hage, avretting, grøfter og asfaltproduksjon.

  • Fraksjon: 8-11mm
  • Egenvekt: 1,32t.
 • Singel

  Singel

  Bruksområde: Grøfter, avretting, overflate i parkanlegg, innkjørsler og hage.

  • Fraksjon: 8-16mm
  • Egenvekt: 1,37t.
 • Pukk, grov (ballastpukk, jernbanepukk)

  Pukk, grov (ballastpukk, jernbanepukk)

  Bruksområde: Ballastpukk til jernbane, bærelag, drenering, tilbakefylling rundt grunnmur. Godkjent i hht NS – EN 13450

  • Fraksjon: 32-65mm
  • Egenvekt: 1,34t.
 • Kult

  Kult

  Bruksområde: Forsterkningsmateriale til veibygging, drenering og tilbakefylling rundt grunnmur.

  • Fraksjon: 20-120mm
  • Egenvekt: 1,5t.

Informasjon

Oddvar Øygard AS
leverer steinmasse fra fire faste anlegg:

 • Torpo Pukkverk
 • Trillhustippen
 • Smøget (Golsfjellet)
 • Hol pukkverk (Hol stasjon)

Fra lager ved Oppsjøtippen (Ål) har vi noen av de nevnte fraksjoner i listen til venstre.

Knust asfalt (0-20mm) og pukk til inflitrasjonsanlegg leveres på forespørsel.

Vi har lastebiler og tilhengere disponible for leveranser i hele Hallingdal. Kontakt oss dersom du ønsker massene tilkjørt!

Vi gjør oppmerksom på at utvalget ved de enkelte pukkverk vil variere gjennom året.

For massebestilling, ring telefon 32 08 13 95